جاشعمی برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی :

این قطعات از جنس آلیاژ برنج و از تولیدات انحصاری کارخانه پارس لوستر فراهانی می‌باشد. پروسه این تولیدات به صورت ذیل می‌باشد؛

ابتدا بعد نیازسنحی بازار و طبق سلیقه و بازخورد مشتریان و همین‌طور الهام از تولیدات روز دنیا، طرح اولیه توسط واحد تحقیق و توسعه بوسیله نرم‌افزارهای مکانیک جامدات طراحی شده و بعد ساخت قالب سه‌بعدی به واحد قالب‌سازی جهت ساخت قالب نهایی موردنظر (دایکاست، ریختگی و …) ارجاع می‌گردد. فلز برنز ( برنج ) به صورت مواد مذاب در داخل قالب‌ها تزریق شده و محصول پایهکه شامل قطعاتی چون * قلاب *جا شمعی * شاخه * ته بست * تاج * در توق * پایه * قلاب * زنجیر … می‌باشد تولید می‌شود.

سپس این محصولات به قسمت سنگ‌کاری تحویل شده تا قسمت‌های اضافی ریختگی جدا شود و بعد از آن به واحد جوشکاری رفته تا این قطعات در صورت نیاز به قطعاتی دیگر اتصال مخصوص برنز گردند و سپس به قسمت سوراخ کاری انتقال پیدا میکنند که اگر قسمتی از قطعات نیاز به سوراخ داشته باشد این فرآیند انجام شود.

در مرحله بعدی جهت پاک‌سازی قطعات از هر گونه آثار جوش و همچنین چربی‌زدایی به واحد اسیدشویی منتقل شده و سپس برای زنده کردن نقوش محصولات نیم‌ساخته به واحد فرز‌کاری و قلم‌زنی منتقل می‌گردد و در نهایت جهت صیقلی نمودن و جلا دادن سطح قطعات فرآیند پرداخت‌ماری روی آن صورت می‌پذیرد و بسته به سفارش مشتری امکان پوشش‌دهی سطح قطعات در فرآیند آبکاری می‌باشد. در نهایت جهت حفاظت از سطح قطعات در واحد ورنی‌کاری
بوسیله یک لایه کیلر پوشش دهی مضاعف صورت می‌گیرد.

برای بازدید از قطعات برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی و تمام قطعات کارخانه پارس لوستر فراهانی از جمله کریستالی و برنزی و سرامیکی به آدرس کارخانه پارس لوستر فراهانی مراجعه کنید.

جاشعمی برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی

جا شمعی برنزی ریختگی کد 57004

جا شمعی برنزی ریختگی کد 57004
کد قطعه  : 201150057004
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 4 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 29006

جاشمعی ریختگی 6 سانتیمتری
کد قطعه  : 201160029006
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 6 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 26010

جا شمعی ریختگی 10 سانتیمتری
کد قطعه  : 201160026010
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 10 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 26008

جاشعمی ریختگی 8 سانتیمتری
کد قطعه  : 201160026008
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 8 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 63008

جا شمعی برنزی ریختگی کد 63008
کد قطعه  : 201150063008
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 8 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 62006

جا شمعی برنزی ریختگی کد 62006
کد قطعه  : 201150062006
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 6 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 59009

جا شمعی برنزی ریختگی کد 59009
کد قطعه  : 201150059009
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 9 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 58006

جا شمعی برنزی ریختگی کد 58006
کد قطعه  : 201150058006
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 6 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 14005

جا شمعی برنزی ریختگی کد 14005
کد قطعه  : 201160014005
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  5 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 2008

جا شمعی برنزی ریختگی کد 2008
کد قطعه  : 201160002008
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  8 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 1005

جا شمعی برنزی ریختگی کد 1005
کد قطعه  : 201160001005
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 5 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

جا شمعی برنزی دایکاستکد 8004

جا شمعی برنزی دایکاستکد 8004
کد قطعه  : 202960008004
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : دایکاست
ابعاد  : 4 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 5007

جا شمعی برنزی ریختگی کد 5007
کد قطعه  : 201160005007
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  7 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 4007

جا شمعی برنزی ریختگی کد 4007
کد قطعه  : 201160004007
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  7 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 3007

جا شمعی برنزی ریختگی کد 3007
کد قطعه  : 201160003007
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  7 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 42004

جا شمعی برنزی ریختگی کد 42004
کد قطعه  : 201160042004
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  4 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 35006

201160035006
کد قطعه  : 201160035006
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 6 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 33007

201160033007
کد قطعه  : 201160033007
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 7 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 32009

201160032009
کد قطعه  : 201160032009
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 9 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

جا شمعی برنزی ریختگی کد 30007

201160030007
کد قطعه  : 201160030007
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : جاشعمی
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 7 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

Call Now