زنجیر برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی :

این قطعات از جنس آلیاژ برنج و از تولیدات انحصاری کارخانه پارس لوستر فراهانی می‌باشد. پروسه این تولیدات به صورت ذیل می‌باشد؛

ابتدا بعد نیازسنحی بازار و طبق سلیقه و بازخورد مشتریان و همین‌طور الهام از تولیدات روز دنیا، طرح اولیه توسط واحد تحقیق و توسعه بوسیله نرم‌افزارهای مکانیک جامدات طراحی شده و بعد ساخت قالب سه‌بعدی به واحد قالب‌سازی جهت ساخت قالب نهایی موردنظر (دایکاست، ریختگی و …) ارجاع می‌گردد. فلز برنز ( برنج ) به صورت مواد مذاب در داخل قالب‌ها تزریق شده و محصول پایهکه شامل قطعاتی چون * قلاب *جا شمعی * شاخه * ته بست * تاج * در توق * پایه * قلاب * زنجیر … می‌باشد تولید می‌شود.

سپس این محصولات به قسمت سنگ‌کاری تحویل شده تا قسمت‌های اضافی ریختگی جدا شود و بعد از آن به واحد جوشکاری رفته تا این قطعات در صورت نیاز به قطعاتی دیگر اتصال مخصوص برنز گردند و سپس به قسمت سوراخ کاری انتقال پیدا میکنند که اگر قسمتی از قطعات نیاز به سوراخ داشته باشد این فرآیند انجام شود.

در مرحله بعدی جهت پاک‌سازی قطعات از هر گونه آثار جوش و همچنین چربی‌زدایی به واحد اسیدشویی منتقل شده و سپس برای زنده کردن نقوش محصولات نیم‌ساخته به واحد فرز‌کاری و قلم‌زنی منتقل می‌گردد و در نهایت جهت صیقلی نمودن و جلا دادن سطح قطعات فرآیند پرداخت‌ماری روی آن صورت می‌پذیرد و بسته به سفارش مشتری امکان پوشش‌دهی سطح قطعات در فرآیند آبکاری می‌باشد. در نهایت جهت حفاظت از سطح قطعات در واحد ورنی‌کاری
بوسیله یک لایه کیلر پوشش دهی مضاعف صورت می‌گیرد.

برای بازدید از قطعات برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی و تمام قطعات کارخانه پارس لوستر فراهانی از جمله کریستالی و برنزی و سرامیکی به آدرس کارخانه پارس لوستر فراهانی مراجعه کنید.

زنجیر برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی

زنجیر برنزی ریختگی کد 0036

زنجیر ریختگی 8 سانتیمتری
کد قطعه  : 201320036008
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنجیر
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 8 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنجیر برنزی ریختگی کد 0034

زنجیر ریختگی 8 سانتیمتری
کد قطعه  : 201320034008
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنجیر
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 8 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

زنجیر برنزی ریختگی کد 0003

زنجیر ریختگی 7 سانتیمتری
کد قطعه  : 203120003007
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنجیر
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  7 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنجیر برنزی ریختگی کد 0001

زنجیر ریختگی 9 سانتیمتری
کد قطعه  : 201320001009
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنجیر
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  9 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنجیر برنزی ریختگی کد 4007

زنجیر برنزی ریختگی کد 4007
کد قطعه  : 201320004007
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنجیر
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  7 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنجیر برنزی ریختگی کد 0020

زنجیر ریختگی 8 سانتی
کد قطعه  : 201320020008
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنجیر
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 8 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنجیر برنزی ریختگی کد 0040

زنجیر ریختگی 10 سانتی
کد قطعه  : 201320040010
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنجیر
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 10 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنجیر برنزی ریختگی کد 0037

زنجیر ریختگی 7 سانتیمتری
کد قطعه  : 201320037007
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنجیر
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 7 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنجیر برنزی ریختگی کد 13005

زنجیر برنزی ریختگی کد 13005
کد قطعه  : 201320013005
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنجیر
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  5 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنجیر برنزی ریختگی کد 12005

زنجیر برنزی ریختگی کد 12005
کد قطعه  : 201320012005
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنجیر
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  5 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنجیر برنزی ریختگی کد 8009

زنجیر برنزی ریختگی کد 8009
کد قطعه  : 201320008009
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنجیر
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  9 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنجیر برنزی ریختگی کد 6010

زنجیر برنزی ریختگی کد 6010
کد قطعه  : 201320006010
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنجیر
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 10 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنجیر برنزی ریختگی کد 15007

زنجیر برنزی ریختگی کد 15007
کد قطعه  : 201320015007
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنجیر
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  7 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنجیر برنزی ریختگی کد 14007

زنجیر برنزی ریختگی کد 14007
کد قطعه  : 201320014007
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنجیر
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  7 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

Call Now