قلاب برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی :

این قطعات از جنس برنج می باشد به این صورت در کارخانه پارس لوستر فراهانی ابتدا فلز برنز ( برنج ) به صورت مواد مذاب در داخل قالب ها ریخته شده و محصول که پایه * قلاب *جا شمعی * شاخه * ته بست * تاج * در توق * پایه * قلاب * زنجیر … تولید می شود.

و سپس این محصولات به قسمت سنگ کاری رفته تا تمیز و یک دست شوند و بعد از آن به قسمت جوشکاری رفته تا این قطعات به هم جوش بخورن و سپس به قیمت سوراخ کاری انتقال پیدا میکنند که اگر قسمتی از قطعات لازم به سوراخ داشته باشد سوراخ شود.

بخش بعدی که این قطعات انتقال پیدا میکند اسید شویی می باشد که در این بخش کثیفی های قطعه گرفته شده و چربی های آن از بین می رود و وقتی این فرایند روی قطعه پیاده شده  این قطعه به بخش پرداخت کاری انتقال پیدا میکند و نوار میخوره روی محصول تا جای جوش که وجود دارد از بین برود و بعد از آن به قسمت فرز کاری انتقال پیدا میکند که اگر ایرادی یا زدگی داشت برطرف شود.

قسمت بعدی که این قطعه برده می شود آبکاری می باشد تا رنگ مورد نظر روی قطعه آبکاری شود و در آخر به قسمت ورنی کاری رفته تا رنگ روی محصول براق و زده شود.

برای بازدید از قطعه های قلاب برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی و تمام قطعات کارخانه پارس لوستر فراهانی از جمله کریستالی و برنزی به آدرس کارخانه پارس لوستر فراهانی مراجعه کنید. یا برای استعلام قیمت تماس بگیرید.

قلاب ریختگی 8 سانتیمتری
کد قطعه  :201100003008
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : قلاب
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  8 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038
قلاب ریختگی 8 سانتیمتری
کد قطعه  : 201100002008
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : قلاب
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  8 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

Call Now