شاخه برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی :

این قطعات از جنس آلیاژ برنج و از تولیدات انحصاری کارخانه پارس لوستر فراهانی می‌باشد. پروسه این تولیدات به صورت ذیل می‌باشد؛

ابتدا بعد نیازسنحی بازار و طبق سلیقه و بازخورد مشتریان و همین‌طور الهام از تولیدات روز دنیا، طرح اولیه توسط واحد تحقیق و توسعه بوسیله نرم‌افزارهای مکانیک جامدات طراحی شده و بعد ساخت قالب سه‌بعدی به واحد قالب‌سازی جهت ساخت قالب نهایی موردنظر (دایکاست، ریختگی و …) ارجاع می‌گردد. فلز برنز ( برنج ) به صورت مواد مذاب در داخل قالب‌ها تزریق شده و محصول پایهکه شامل قطعاتی چون * قلاب *جا شمعی * شاخه * ته بست * تاج * در توق * پایه * قلاب * زنجیر … می‌باشد تولید می‌شود.

سپس این محصولات به قسمت سنگ‌کاری تحویل شده تا قسمت‌های اضافی ریختگی جدا شود و بعد از آن به واحد جوشکاری رفته تا این قطعات در صورت نیاز به قطعاتی دیگر اتصال مخصوص برنز گردند و سپس به قسمت سوراخ کاری انتقال پیدا میکنند که اگر قسمتی از قطعات نیاز به سوراخ داشته باشد این فرآیند انجام شود.

در مرحله بعدی جهت پاک‌سازی قطعات از هر گونه آثار جوش و همچنین چربی‌زدایی به واحد اسیدشویی منتقل شده و سپس برای زنده کردن نقوش محصولات نیم‌ساخته به واحد فرز‌کاری و قلم‌زنی منتقل می‌گردد و در نهایت جهت صیقلی نمودن و جلا دادن سطح قطعات فرآیند پرداخت‌ماری روی آن صورت می‌پذیرد و بسته به سفارش مشتری امکان پوشش‌دهی سطح قطعات در فرآیند آبکاری می‌باشد. در نهایت جهت حفاظت از سطح قطعات در واحد ورنی‌کاری
بوسیله یک لایه کیلر پوشش دهی مضاعف صورت می‌گیرد.

برای بازدید از قطعات برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی و تمام قطعات کارخانه پارس لوستر فراهانی از جمله کریستالی و برنزی و سرامیکی به آدرس کارخانه پارس لوستر فراهانی مراجعه کنید.

شاخه برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی

شاخه برنزی ریختگی کد 6016

شاخه برنزی ریختگی کد 6016
کد قطعه  : 201010006016
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : شاخه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 16-23-26 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

شاخه برنزی ریختگی کد 5017

شاخه برنزی ریختگی کد 5017
کد قطعه  : 201010005017
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : شاخه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 17 – 24 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

شاخه برنزی ریختگی کد 2021

شاخه برنزی ریختگی کد 2021
کد قطعه  : 201010002021
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : شاخه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 21 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

شاخه برنزی ریختگی کد 1022

شاخه برنزی ریختگی کد 1022
کد قطعه  : 201010001022
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : شاخه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 22 – 30 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

شاخه برنزی ریختگی کد 6024

201010016024
کد قطعه  : 201010016024
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : شاخه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 24-31 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

شاخه برنزی ریختگی کد 5009

شاخه برنزی ریختگی کد 5009
کد قطعه  : 2010100015009
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : شاخه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 9 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

شاخه برنزی ریختگی کد 9016

شاخه برنزی ریختگی کد 9016
کد قطعه  : 201010009016
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : شاخه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 16 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

شاخه برنزی ریختگی کد 8012

شاخه برنزی ریختگی کد 8012
کد قطعه  : 201010006016
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : شاخه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 16-23-26 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

شاخه برنزی ریختگی کد 37031

201010037031
کد قطعه  : 201010037031
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : شاخه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 31 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

شاخه برنزی ریختگی کد 36014

201010036014
کد قطعه  : 201010036014
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : شاخه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 14 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

شاخه برنزی ریختگی کد 34009

201010034009
کد قطعه  : 201010034009
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : شاخه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 9 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

شاخه برنزی ریختگی کد 7016

201010017016
کد قطعه  : 201010017016
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : شاخه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 16 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

Call Now