آویز کریستال بنکداری پارس لوستر فراهانی از دیگر تولیدات مجموعه پارس لوستر فراهانی می باشد
عنصر اصلی که همه کریستال ها را متمایز می کند درصد اکسید سرب است که به ترکیب کریستال اضافه می شود. هر چه درصد سرب درشیشه بیشتر باشد، چگالی آن بیشتر می شود و بنابراین رنگ ها زنده تر منعکس می شوند. یک لوستر کریستالی با کیفیت بالا با کریستال های سرب کامل (میزان اکسید سرب حدود 30%) ساخته شده است که رنگین کمانی از رنگ‌ها را منعکس می‌کند و همراه با قاب فولادی ضد زنگ ایتالیایی برای سال‌های سال درخشش خواهد داشت.
برندهای برتر تولیدکنندگان کریستال سرب عبارتند از Asfour Crystal و Swarovski Crystal اما کریستال های شیشه ای با کیفیت خوبی نیز وجود دارند که Crystallin نامیده می شوند.

رنگ قطعات کریستالی:
در مجموعه ما این امکان فراهم است که هر قسمت کریستالی لوستر شما را رنگ آمیزی کنیم. دو روش اصلی برای رنگ آمیزی کریستال وجود دارد. اولین مورد یک پوشش فلزی است که رنگ های منعکس کننده زیبایی ایجاد می کند اما از نظر امکانات رنگ محدود است. با این حال، گزینه دوم به ما این امکان را می دهد که دقیقاً با هر سایه ای از هر رنگ – فرش، مبلمان، سقف یا ماشین شما مطابقت دهیم.
ایجاد ترکیب رنگی اغلب ایده خوبی است. به عنوان مثال، می توانید تصمیم بگیرید که قطعات کریستالی مانند بازوها، زنبق ها و شمعدان ها را در یک رنگ و تزئینات کریستالی را در رنگ دیگر داشته باشید.

آویز کریستال بنکداری پارس لوستر فراهانی

آویز جدید قندیل 30 سانتی

آویز جدید قندیل 30 سانتی
نام کالا : قندیل
آلیاژ  : بلور
نوع محصول  : آویز
رنگ : چند رنگ
ابعاد  :  100-120-150-200-250
تلفن تماس  : 09380000038

آویز کاردی کریستالی رنگ شامپاین

آویز کاردی کریستالی رنگ شامپاین
نام کالا : کاردی
آلیاژ  : کریستال چین
نوع محصول  : آویز
رنگ : شامپاین – سفید
ابعاد  :  100-120-150-200-250
تلفن تماس  : 09380000038

آویز بامبو کریستالی رنگ شامپاین

آویز بامبو کریستالی رنگ شامپاین - سفید
نام کالا : بامبو
آلیاژ  : کریستال چین
نوع محصول  : آویز
رنگ : شامپاین – سفید
ابعاد  :  120-76
تلفن تماس  : 09380000038

آویز گل رز کریستالی رنگ شامپاین

شامپاین
نام کالا : گل رز
آلیاژ  : کریستال چین
نوع محصول  : آویز
رنگ : شامپاین
ابعاد  :  50-63-76
تلفن تماس  : 09380000038

آویز جدید حباب درجه یک 15سانتی

آویز جدید حباب درجه یک 15سانتی
نام کالا : حباب
آلیاژ  : بلور
نوع محصول  : آویز
رنگ : چند رنگ
ابعاد  :  15
تلفن تماس  : 09380000038

آویز جدید میوه گلابی درجه یک 12سانتی

آویز جدید میوه گلابی درجه یک 12سانتی
نام کالا : میوه گلابی
آلیاژ  : بلور
نوع محصول  : آویز
رنگ : چند رنگ
ابعاد  :  12
تلفن تماس  : 09380000038

آویز جدید دانه ایی درجه یک 14 سانتی

آویز جدید دانه ایی درجه یک 14 سانتی
نام کالا : دانه ایی درجه یک
آلیاژ  : بلور
نوع محصول  : آویز
رنگ : چند رنگ
ابعاد  :  14
تلفن تماس  : 09380000038

آویز جدید چوب خط 100 سانتی

آویز جدید چوب خط 100 سانتی
نام کالا : چوب خط
آلیاژ  : بلور
نوع محصول  : آویز
رنگ : چند رنگ
ابعاد  :  100-70
تلفن تماس  : 09380000038

آویز جدید میوه گوجه فرنگی 14 سانتی

آویز جدید میوه گوجه فرنگی 14 سانتی
نام کالا : میوه گوجه فرنگی
آلیاژ  : بلور
نوع محصول  : آویز
رنگ : چند رنگ
ابعاد  :  14
تلفن تماس  : 09380000038

آویز جدید میوه گوجه فرنگی 8 سانتی

آویز جدید میوه گوجه فرنگی 8 سانتی
نام کالا : میوه گوجه فرنگی
آلیاژ  : بلور
نوع محصول  : آویز
رنگ : چند رنگ
ابعاد  :  8
تلفن تماس  : 09380000038

آویز جدید میوه توت فرنگی  11 سانتی

آویز جدید میوه توت فرنگی درجه یک 11 سانتی
نام کالا : میوه توت فرنگی
آلیاژ  : بلور
نوع محصول  : آویز
رنگ : چند رنگ
ابعاد  :  11
تلفن تماس  : 09380000038

آویز جدید حباب هندسه  20 سانتی

آویز جدید حباب هندسه درجه یک 20 سانتی
نام کالا : حباب هندسه
آلیاژ  : بلور
نوع محصول  : آویز
رنگ : چند رنگ
ابعاد  :  20
تلفن تماس  : 09380000038

آویز جدید حباب ابگز درجه یک 10 سانتی

آویز جدید حباب ابگز درجه یک 10 سانتی
نام کالا : حباب ابگز
آلیاژ  : بلور
نوع محصول  : آویز
رنگ : چند رنگ
ابعاد  :  10
تلفن تماس  : 09380000038

آویز جدید ریزشی درجه یک 26 سانتی

آویز جدید ریزشی درجه یک 26 سانتی
نام کالا : ریزشی
آلیاژ  : بلور
نوع محصول  : آویز
رنگ : چند رنگ
ابعاد  :  26
تلفن تماس  : 09380000038

آویز جدید بادمجان درجه یک 19 سانتی

آویز جدید بادمجان درجه یک 19 سانتی
نام کالا : بادمجان
آلیاژ  : بلور
نوع محصول  : آویز
رنگ : چند رنگ
ابعاد  :  19
تلفن تماس  : 09380000038

آویز جدید گل برگ درجه یک 23 سانتی

آویز جدید گل برگ درجه یک 23 سانتی
نام کالا : گل برگ
آلیاژ  : بلور
نوع محصول  : آویز
رنگ : چند رنگ
ابعاد  :  23
تلفن تماس  : 09380000038

آویز جدید حباب ابگز درجه یک 25 سانتی

آویز جدید حباب ابگز درجه یک 25 سانتی
نام کالا : حباب ابگز
آلیاژ  : بلور
نوع محصول  : آویز
رنگ : چند رنگ
ابعاد  :  25
تلفن تماس  : 09380000038

آویز جدید برگ درجه یک 30 سانتی

آویز جدید برگ درجه یک 30 سانتی
نام کالا : برگ
آلیاژ  : بلور
نوع محصول  : آویز
رنگ : چند رنگ
ابعاد  :  30
تلفن تماس  : 09380000038

Call Now