زنبق برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی :

این قطعات از جنس آلیاژ برنج و از تولیدات انحصاری کارخانه پارس لوستر فراهانی می‌باشد. پروسه این تولیدات به صورت ذیل می‌باشد؛

ابتدا بعد نیازسنحی بازار و طبق سلیقه و بازخورد مشتریان و همین‌طور الهام از تولیدات روز دنیا، طرح اولیه توسط واحد تحقیق و توسعه بوسیله نرم‌افزارهای مکانیک جامدات طراحی شده و بعد ساخت قالب سه‌بعدی به واحد قالب‌سازی جهت ساخت قالب نهایی موردنظر (دایکاست، ریختگی و …) ارجاع می‌گردد. فلز برنز ( برنج ) به صورت مواد مذاب در داخل قالب‌ها تزریق شده و محصول پایهکه شامل قطعاتی چون * قلاب *جا شمعی * شاخه * ته بست * تاج * در توق * پایه * قلاب * زنجیر … می‌باشد تولید می‌شود.

سپس این محصولات به قسمت سنگ‌کاری تحویل شده تا قسمت‌های اضافی ریختگی جدا شود و بعد از آن به واحد جوشکاری رفته تا این قطعات در صورت نیاز به قطعاتی دیگر اتصال مخصوص برنز گردند و سپس به قسمت سوراخ کاری انتقال پیدا میکنند که اگر قسمتی از قطعات نیاز به سوراخ داشته باشد این فرآیند انجام شود.

در مرحله بعدی جهت پاک‌سازی قطعات از هر گونه آثار جوش و همچنین چربی‌زدایی به واحد اسیدشویی منتقل شده و سپس برای زنده کردن نقوش محصولات نیم‌ساخته به واحد فرز‌کاری و قلم‌زنی منتقل می‌گردد و در نهایت جهت صیقلی نمودن و جلا دادن سطح قطعات فرآیند پرداخت‌ماری روی آن صورت می‌پذیرد و بسته به سفارش مشتری امکان پوشش‌دهی سطح قطعات در فرآیند آبکاری می‌باشد. در نهایت جهت حفاظت از سطح قطعات در واحد ورنی‌کاری
بوسیله یک لایه کیلر پوشش دهی مضاعف صورت می‌گیرد.

برای بازدید از قطعات برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی و تمام قطعات کارخانه پارس لوستر فراهانی از جمله کریستالی و برنزی و سرامیکی به آدرس کارخانه پارس لوستر فراهانی مراجعه کنید.

زنبق برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی

زنبق برنزی ریختگی کد 26011

زنبق برنزی ریختگی کد 00260
کد قطعه  : 201030026011
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 11 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 26009

زنبق ریختگی 9 سانتیمتری
کد قطعه  : 201030026009
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 9 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 25012

زنبق ریختگی 12 سانتیمتری
کد قطعه  : 201030025012
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 12 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 24010

زنبق ریختگی 10 سانتیمتری
کد قطعه  : 201030024010
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 10 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 20009

زنبق برنزی ریختگی کد 20009
کد قطعه  : 201030020009
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 9 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 35010

زنبق برنزی ریختگی کد 35010
کد قطعه  : 201030035010
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 10 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 38010

زنبق برنزی ریختگی کد 38010
کد قطعه  : 201030038010
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 10 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 26014

زنبق برنزی ریختگی کد 26014
کد قطعه  : 201030026014
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 14 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 49013

زنبق برنزی ریختگی کد 49013
کد قطعه  : 201030049013
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 13 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 43010

زنبق برنزی ریختگی کد 43010
کد قطعه  : 201030043010
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 10 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 44011

زنبق برنزی ریختگی کد 44011
کد قطعه  : 201030044011
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 11 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 45009

زنبق برنزی ریختگی کد 45009
کد قطعه  : 201030045009
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 9 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 5004

زنبق برنزی ریختگی کد 5004
کد قطعه  : 201030005004
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  4 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 4006

زنبق برنزی ریختگی کد 4006
کد قطعه  : 201030004006
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  6 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 54010

زنبق برنزی ریختگی کد 54010
کد قطعه  : 201030054010
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 10 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 47012

زنبق برنزی ریختگی کد 47012
کد قطعه  : 201030047012
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 12 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 10006

زنبق برنزی ریختگی کد 10006
کد قطعه  : 201030010006
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  6 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 7006

زنبق برنزی ریختگی کد 7006
کد قطعه  : 201030007006
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  6 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 6006

زنبق برنزی ریختگی کد 6006
کد قطعه  : 201030006006
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  6 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 5005

زنبق برنزی ریختگی کد 5005
کد قطعه  : 201030005005
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  5 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 12004

زنبق برنزی ریختگی کد 12004
کد قطعه  : 201030012004
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  4 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

زنبق برنزی ریختگی کد 11004

زنبق برنزی ریختگی کد 11004
کد قطعه  : 201030011004
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : زنبق
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  4 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

Call Now