پایه برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی :

این قطعات از جنس آلیاژ برنج و از تولیدات انحصاری کارخانه پارس لوستر فراهانی می‌باشد. پروسه این تولیدات به صورت ذیل می‌باشد؛

ابتدا بعد نیازسنحی بازار و طبق سلیقه و بازخورد مشتریان و همین‌طور الهام از تولیدات روز دنیا، طرح اولیه توسط واحد تحقیق و توسعه بوسیله نرم‌افزارهای مکانیک جامدات طراحی شده و بعد ساخت قالب سه‌بعدی به واحد قالب‌سازی جهت ساخت قالب نهایی موردنظر (دایکاست، ریختگی و …) ارجاع می‌گردد. فلز برنز ( برنج ) به صورت مواد مذاب در داخل قالب‌ها تزریق شده و محصول پایهکه شامل قطعاتی چون * قلاب *جا شمعی * شاخه * ته بست * تاج * در توق * پایه * قلاب * زنجیر … می‌باشد تولید می‌شود.

سپس این محصولات به قسمت سنگ‌کاری تحویل شده تا قسمت‌های اضافی ریختگی جدا شود و بعد از آن به واحد جوشکاری رفته تا این قطعات در صورت نیاز به قطعاتی دیگر اتصال مخصوص برنز گردند و سپس به قسمت سوراخ کاری انتقال پیدا میکنند که اگر قسمتی از قطعات نیاز به سوراخ داشته باشد این فرآیند انجام شود.

در مرحله بعدی جهت پاک‌سازی قطعات از هر گونه آثار جوش و همچنین چربی‌زدایی به واحد اسیدشویی منتقل شده و سپس برای زنده کردن نقوش محصولات نیم‌ساخته به واحد فرز‌کاری و قلم‌زنی منتقل می‌گردد و در نهایت جهت صیقلی نمودن و جلا دادن سطح قطعات فرآیند پرداخت‌ماری روی آن صورت می‌پذیرد و بسته به سفارش مشتری امکان پوشش‌دهی سطح قطعات در فرآیند آبکاری می‌باشد. در نهایت جهت حفاظت از سطح قطعات در واحد ورنی‌کاری
بوسیله یک لایه کیلر پوشش دهی مضاعف صورت می‌گیرد.

برای بازدید از قطعات برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی و تمام قطعات کارخانه پارس لوستر فراهانی از جمله کریستالی و برنزی و سرامیکی به آدرس کارخانه پارس لوستر فراهانی مراجعه کنید.

پایه برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی

پایه مومی برنزی کد 0010

پایه مومی 19 سانتی متری
کد قطعه  : 203190010019
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  : 19 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

پایه ریختگی برنزی کد 0106

پایه ریختگی 16 سانتیمتری
کد قطعه  : 201190106016
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  16 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه دایکاست برنزی کد 0011

پایه دایکاست 14 سانتیمتری
کد قطعه  : 202190011014
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : دایکاست
ابعاد  :  14 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه دایکاست برنزی کد 0010

پایه دایکاست 15 سانتیمتری
کد قطعه  : 202190010015
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : دایکاست
ابعاد  :  15 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه مومی برنزی کد 0017

پایه مومی 15 سانتیمتری
کد قطعه  : 201320017015
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  : 15 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

پایه مومی برنزی کد 0016

پایه مومی 15 سانتی متری
کد قطعه  : 201320016015
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  : 15 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

پایه مومی برنزی کد 0012

پایه مومی 13 سانتی متری
کد قطعه  : 201320012013
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  : 13 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

پایه مومی برنزی کد 0011

پایه مومی 20 سانتیمتری
کد قطعه  : 201320011020
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  : 20 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

پایه مومی برنزی کد 18011

پایه مومی برنزی کد 18011
کد قطعه  : 203190018011
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  : 11 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه مومی برنزی کد 14019

پایه مومی برنزی کد 14019
کد قطعه  : 203190014019
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  : 19 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه مومی برنزی کد 15016

پایه مومی برنزی کد 15016
کد قطعه  : 203190015016
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  : 16 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه مومی برنزی کد 0013

پایه مومی 22 سانتی متری
کد قطعه  : 201320013022
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  : 22 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

پایه برنزی ریختگی کد 8013

پایه برنزی ریختگی کد 8013
کد قطعه  : 201190068013
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 13 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی ریختگی کد 6014

پایه برنزی ریختگی کد 6014
کد قطعه  : 201190116014
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 14 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی ریختگی کد 2015

پایه برنزی ریختگی کد 2015
کد قطعه  : 201190142015
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 15-18-24 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی دایکاست کد 6006

پایه برنزی دایکاست کد 6006
کد قطعه  : 202960006006
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : دایکاست
ابعاد  : 6-9-11 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی مومی کد 21019

پایه برنزی ریختگی کد 21019
کد قطعه  : 203190021019
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  :  19 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی مومی کد 20011

پایه برنزی ریختگی کد 20011
کد قطعه  : 203190020011
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  :  11 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی مومی کد 19013

پایه برنزی ریختگی کد 19013
کد قطعه  : 203190019013
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  :  13 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی ریختگی کد 2026

پایه برنزی ریختگی کد 2026
کد قطعه  : 201190082026
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 26-31 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی ریختگی کد 11028

پایه برنزی ریختگی کد 11028
کد قطعه  : 201190011028
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 28 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی ریختگی کد 24031

پایه برنزی ریختگی کد 24031
کد قطعه  : 298990124031
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  31 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی ریختگی کد 38030

پایه برنزی ریختگی کد 38030
کد قطعه  : 201190038030
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  30 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی ریختگی کد 1018

پایه برنزی ریختگی کد 1018
کد قطعه  : 201190001018
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 18 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی مومی کد 4024

پایه برنزی مومی کد 4024
کد قطعه  : 203190004024
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  :  24 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی مومی کد 3013

پایه برنزی مومی کد 3013
کد قطعه  : 203190003013
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  :  13 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی مومی کد 2016

پایه برنزی مومی کد 2016
کد قطعه  : 203190002016
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  :  16 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی مومی کد 1014

پایه برنزی مومی کد 1014
کد قطعه  : 203190001014
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  :  14 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی مومی کد 8014

پایه برنزی مومی کد 8014
کد قطعه  : 203190008014
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  :  14 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی مومی کد 7019

پایه برنزی مومی کد 7019
کد قطعه  : 203190007019
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  :  19 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی مومی کد 6011

پایه برنزی مومی کد 6011
کد قطعه  : 203190006011
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  :  11 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی مومی کد 5013

پایه برنزی مومی کد 5013
کد قطعه  : 203190005013
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  :  13 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

پایه برنزی مومی کد 9011

پایه برنزی مومی کد 9011
کد قطعه  : 203190009011
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : پایه
نوع قالب : مومی
ابعاد  :  11 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

Call Now