ته بست برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی :

این قطعات از جنس آلیاژ برنج و از تولیدات انحصاری کارخانه پارس لوستر فراهانی می‌باشد. پروسه این تولیدات به صورت ذیل می‌باشد؛

ابتدا بعد نیازسنحی بازار و طبق سلیقه و بازخورد مشتریان و همین‌طور الهام از تولیدات روز دنیا، طرح اولیه توسط واحد تحقیق و توسعه بوسیله نرم‌افزارهای مکانیک جامدات طراحی شده و بعد ساخت قالب سه‌بعدی به واحد قالب‌سازی جهت ساخت قالب نهایی موردنظر (دایکاست، ریختگی و …) ارجاع می‌گردد. فلز برنز ( برنج ) به صورت مواد مذاب در داخل قالب‌ها تزریق شده و محصول پایهکه شامل قطعاتی چون * قلاب *جا شمعی * شاخه * ته بست * تاج * در توق * پایه * قلاب * زنجیر … می‌باشد تولید می‌شود.

سپس این محصولات به قسمت سنگ‌کاری تحویل شده تا قسمت‌های اضافی ریختگی جدا شود و بعد از آن به واحد جوشکاری رفته تا این قطعات در صورت نیاز به قطعاتی دیگر اتصال مخصوص برنز گردند و سپس به قسمت سوراخ کاری انتقال پیدا میکنند که اگر قسمتی از قطعات نیاز به سوراخ داشته باشد این فرآیند انجام شود.

در مرحله بعدی جهت پاک‌سازی قطعات از هر گونه آثار جوش و همچنین چربی‌زدایی به واحد اسیدشویی منتقل شده و سپس برای زنده کردن نقوش محصولات نیم‌ساخته به واحد فرز‌کاری و قلم‌زنی منتقل می‌گردد و در نهایت جهت صیقلی نمودن و جلا دادن سطح قطعات فرآیند پرداخت‌ماری روی آن صورت می‌پذیرد و بسته به سفارش مشتری امکان پوشش‌دهی سطح قطعات در فرآیند آبکاری می‌باشد. در نهایت جهت حفاظت از سطح قطعات در واحد ورنی‌کاری
بوسیله یک لایه کیلر پوشش دهی مضاعف صورت می‌گیرد.

برای بازدید از قطعات برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی و تمام قطعات کارخانه پارس لوستر فراهانی از جمله کریستالی و برنزی و سرامیکی به آدرس کارخانه پارس لوستر فراهانی مراجعه کنید.

ته بست برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی

نه بست برنزی ریختگی کد 0048

ته بست ریختگی 4 سانتیمتری
کد قطعه  : 201150048004
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 4 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

نه بست برنزی ریختگی کد 0040

ته بست ریختگی 5 سانتیمتری
کد قطعه  : 201150040005
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 5 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

نه بست برنزی ریختگی کد 0390

ته بست ریختگی 7 سانتیمتری
کد قطعه  : 201150039007
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 7 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

نه بست برنزی ریختگی کد 0002

ته بست ریختگی 6 سانتی متری
کد قطعه  : 201150002006
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  6 سانتی متر
تلفن تماس  :  09380000038

نه بست برنزی ریختگی کد 78004

نه بست برنزی ریختگی کد 78004
کد قطعه  : 201150078004
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 4 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

نه بست برنزی ریختگی کد 73002

نه بست برنزی ریختگی کد 73002
کد قطعه  : 201150073002
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 2 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

نه بست برنزی ریختگی کد 63008

نه بست برنزی ریختگی کد 63008
کد قطعه  : 201150063008
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 8 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

نه بست برنزی دایکاست کد 5002

نه بست برنزی دایکاست کد 5002
کد قطعه  : 202960005002
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : دایکاست
ابعاد  : 2 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

نه بست برنزی ریختگی کد 7006

نه بست برنزی ریختگی کد 7006
کد قطعه  : 201150006007
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  6 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

نه بست برنزی ریختگی کد 6005

نه بست برنزی ریختگی کد 6005
کد قطعه  : 201150006005
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  5 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

نه بست برنزی ریختگی کد 6004

جا شمعی برنزی ریختگی کد 6004
کد قطعه  : 201150016004
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  4 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

نه بست برنزی ریختگی کد 3008

نه بست برنزی ریختگی کد 3008
کد قطعه  : 201150003008
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  8 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

نه بست برنزی ریختگی کد 23009

نه بست برنزی ریختگی کد 23009
کد قطعه  : 201150023009
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  9 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

نه بست برنزی ریختگی کد 14004

نه بست برنزی ریختگی کد 14004
کد قطعه  : 2011500014004
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  4 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

نه بست برنزی ریختگی کد 9005

نه بست برنزی ریختگی کد 9005
کد قطعه  : 2011950009005
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  5 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

نه بست برنزی ریختگی کد 8008

نه بست برنزی ریختگی کد 8008
کد قطعه  : 201150008008
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : ته بست
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  : 8 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

Call Now