پروژه فرمانیه

پروژه فرمانیه

دراین پروژه که در منطقه 1 تهران واقع در فرمانیه انجام شد 8 لوستر و 15 دیوار کوب و آباژور استفاده شده که لوستر مارینو در این پروژه که یکی از زیباترین لوستر های کارخانه پارس لوستر فراهانی می باشد استفاده شد تیم نصب مجرب کارخانه در مدت 15 روز این پروژه را به اتمام رساندند که گوشه ایی از این نصب را برای شما قرار داده اییم

Call Now